[blog]

Giaodienblog.net hướng dẫn các bạn kết nối blogspot với facebook không làm ảnh hưởng tới kết quả tải trang, tốc độ load trang vẫn nhanh không bị cảnh báo ở trang PageSpeed Insights.

Mục đích của việc liên kết facebook cho blogspot là để thêm nút like, chia sẻ, comment bình luận cho blogspot. Từ giờ bạn có thể yên tâm để thêm facebook vô blogspot và không ảnh hưởng tới kết quả tải trang của bạn.

Hướng dẫn kết nối Facebook cho blogspot mới nhất


Đầu tiên các bạn xóa hết mấy đoạn script trong blogspot của bạn đi và copy code sau dán trước thẻ đóng </body>

<div id='fb-root'></div>
<script>
    window.addEventListener('load', function() {
        var is_load = 0
        function loadfb() {
            if (is_load == 0) {
                is_load = 1
                var an = document.createElement('script')
                an.async = true;
                an.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v6.0&amp;appId=196084225087380'
                var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
                sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
            }
        }
        window.addEventListener('scroll', function() {
            loadfb()
        })
    })
</script>

Các bạn thay AppID của các bạn vô bên trên chỗ bôi đen. Bạn nào chưa có thì vô trang https://developers.facebook.com để tạo nha.

Thêm CSS cho khung bình luận luôn luôn có độ rộng 100%

<style>
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
    min-width: 100% !important;
}
</style>

Một số code khác

Khung comment bình luận facebook cho blogspot

<div class="fb-comments" expr:href='data:post.url' data-width="100%" data-numposts="5"></div>

Nút Like, Share cho blogspot

<div class="fb-like" expr:href='data:post.url' data-width="" data-layout="button" data-action="like" data-size="small" data-share="true"></div>[/blog]