[blog]

Giaodienblog.net hướng dẫn các bạn cách thêm Analytics cho blogspot không ảnh hưởng tới tốc độ tải trang blog của bạn. Cách làm này nó chỉ chạy khi bạn scroll chuột nó mới load js của Analytics .Bạn nào vẫn đang dùng cách thông thường là vô trang Analytics đăng ký cho blog rồi lấy code dán vô blogspot thì nó làm cho tốc độ tải trang bị chậm, các bạn có thể kiểm tra thấy cảnh báo tại trang PageSpeed Insights hoặc ở trên trình duyệt Google Chrome các bạn nhấn F12 - Vô mục cuối cùng - Audits - Nhấn Run audits các lỗi cảnh báo sẽ xuất hiện ở 2 trang này.

Cách giải quyết để thêm Analytics cho blogspot không ảnh hưởng tới tốc độ tải trang là các bạn xóa hết các mã Analytics cũ trên blogspot của bạn và thay bằng mã code sau dán trước thẻ đóng </body>:


<script>

    window.addEventListener('load', function() {
        var is_load = 0

        function loadanalytics() {
            if (is_load == 0) {
                is_load = 1
                var an = document.createElement('script')
                an.async = true;
                an.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-000000000'
                var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
                sc.parentNode.insertBefore(an, sc);
                window.dataLayer = window.dataLayer || [];
                function gtag() {
                    dataLayer.push(arguments);
                }
                gtag('js', new Date());
                gtag('config', 'UA-00000000');
            }
        }
        window.addEventListener('scroll', function() {
            loadanalytics()
        })
    })
</script>


Các bạn thay ID Analytics của các bạn vô 2 ID 00000000 bên trong và lưu lại sau đó vô trang PageSpeed Insights để kiểm tra kết quả là hết cảnh báo.

Trang web của mình hiện tại gắn cả mã Analytics  và mã Google Adsense và kết quả đều xanh hết.

Xem thêm: 

Hướng dẫn kết nối facebook cho blogspot mới nhất

Hướng dẫn thêm mã Adsense cho blogspot mới nhất

[/blog]