[blog]

Giaodienblog.net hướng dẫn các bạn tích hợp Live chat facebook cho blogspot mới nhất, cách thêm Messenger Facebook cho blogspot và website giúp người dùng trò truyện trực tiếp trên blogspot của bạn.

Các bạn có thể xem demo ngay trên website của mình.

Hướng dẫn thêm Live chat facebook cho blogspot

Đầu tiên các bạn copy đoạn code dưới dây dán trước thẻ đóng </body>

<div id='fb-root'></div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
    window.addEventListener('load', function() {
        var is_load = 0
        function loadfb() {
            if (is_load == 0) {
                is_load = 1
                var an = document.createElement('script')
                an.async = true;
                an.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&version=v6.0&appId=196084225087380'
                var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
                sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
            }
        }
        window.addEventListener('scroll', function() {
            loadfb()
        })
    })
    //]]>
</script>

<div attribution='setup_tool' class='fb-customerchat' logged_in_greeting='giaodienblog.net xin chào bạn' logged_out_greeting='Chào mừng bạn đến với Website' page_id='135641763240991' theme_color='#0084ff'></div>

Nếu trong blogspot của bạn đã có đoạn mã khác thì xóa đi thay bằng đoạn mã trên.
Trong đó:
- appId: Là ID App của bạn, chưa có thì các bạn vô https://developers.facebook.com để tạo.
- page_id: Là ID fanpage của bạn, để tìm ID fanpage các bạn vô đây https://findmyfbid.com
Các bạn thay ID của mình vô 2 chỗ ID bên trên cho đúng.
- logged_in_greeting: Lời chào khi người dùng truy cập đã login facebook trên trình duyệt.
- logged_out_greeting: Lời chào khi người dùng truy cập chưa login facebook trên trình duyệt.

Sau đó bạn lưu lại, và truy cập vô fanpage của các bạn, vô mục Cài đặt - thanh menu bên trái chọn Nhắn tin nâng cao - Ở mục Miền được đưa vào danh sách hợp lệ các bạn nhận link blog của bạn vô và lưu lại và quay lại trang blog của bạn kiểm tra.

Lưu ý: Đoạn JavaScript trên để kết nối với facebook đã được chỉnh sửa tối ưu tốc độ tải trang cho blogspot, chỉ khi nào bạn cuộn trang thì tất cả các ứng dụng như: Like, Share, Live chat, Bình luận... những gì liên quan tới facebook mới hoạt động.

Chúc bạn thành công!

[/blog]