[blog]

Giaodienblog.net hướng dẫn các bạn cách thêm mã Adsense cho blogspot mới nhất không làm ảnh hưởng tới tốc độ tải trang, không bị cảnh báo ở trang PageSpeed Insights.

Cách làm này là chỉ khi các bạn vô trang blogspot, các bạn cuộn trang thì ads của adsense mới hiển thị.

Hướng dẫn thêm mã Adsense cho blogspot mới nhất


Đầu tiên các bạn xóa hết mã script của Adsense đi link có dạng

<script async='async' src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script>

Tiếp theo bạn copy mã này đặt dưới thẻ <head> 

<script>
    window.addEventListener('load', function() {
        var is_load = 0
        function loadads() {
            if (is_load == 0) {
                is_load = 1
                var an = document.createElement('script')
                an.async = true;
                an.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'
                var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
                sc.parentNode.insertBefore(an, sc);
                    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
                        google_ad_client: "ca-pub-6114599808034567",
                        enable_page_level_ads: true
                    });
            }
        }
        window.addEventListener('scroll', function() {
            loadads()
        })
    })
</script>

Các bạn thay ID Adsense vô ID bên trên và lưu lại. Khi tạo mã quảng cáo trong adsense thì bạn bỏ link script lại vì link script của adsense đã có trong đoạn code bên trên làm chung cho tất cả các mã khác.

Ví dụ khi tạo một đơn vị quảng cáo trong adsense có dạng

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- ads -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-83931276xxxxxxxx"
     data-ad-slot="1050693103"
     data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Thì các bạn xóa link script bên trên đi chỉ lấy từ thẻ <ins class="adsbygoogle"> đến hết

Như vậy là bạn có thể thêm mã quảng cáo adsense lên blogspot mà không làm ảnh hưởng tới tốc độ tải trang blog của bạn.

Xem thêm:

Hướng dẫn kết nối Facebook cho blogspot mới nhất
Hướng dẫn thêm Analytics cho blogspot mới nhất
[/blog]