[blog]

Hướng dẫn các bạn cách Việt hóa label Tiếng việt có dấu khi bạn đặt label không dấu, ở đây tức là khi bạn đặt tên nhãn label không dấu mục đích là để link blog nhìn đẹp, còn khi bạn đặt có dấu thì nhìn cái link blog rất là xấu, mất thẩm mỹ.

Hướng dẫn Việt hóa label cho blogspot có dấu


Ví dụ: blog-ban-hang thì khi tùy biến sẽ hiển thị Blog bán hàng

1. Việt hóa cho Label liên quan (Hiển thị tất cả label)

Đây là đoạn code lấy toàn bộ label có trong bài viết của bạn


 <b:if cond='data:post.labels'>
     <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
         <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
             <data:label.name />
         </a>
         <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
     </b:loop>
 </b:if>

Bây giờ chúng ta dùng thẻ if elseif như sau:


 <b:if cond='data:post.labels'>
     <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
         <b:if cond='data:label.name == &quot;giao-dien-blog&quot;'>
             <a expr:href='data:label.url' rel='tag' title='Giao diện blog'>
                 Giao diện blog
             </a>
             <b:elseif cond='data:label.name == &quot;blog-thoi-trang&quot;' />
             <a expr:href='data:label.url' rel='tag' title='Blog thời trang'>
                 Blog thời trang
             </a>
             <b:elseif cond='data:label.name == &quot;blog-cong-ty&quot;' />
             <a expr:href='data:label.url' rel='tag' title='Công ty doanh nghiệp'>
                 Công ty doanh nghiệp
             </a>
             <b:else />
             <a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
                 <data:label.name />
             </a>
         </b:if>
     </b:loop>
 </b:if>

Chúng ta dùng thẻ điều kiện if cho label và ngược lại các label không đặt điều kiện thì hiển thị mặc định

Cách Load nhiều các label liên quan chúng ta có thể áp dụng cho các mục như nhãn liên quan, tags... ở cuối bài viết


2. Việt hóa cho 1 Label (Hiển thị 1 label)


    <b:if cond='data:post.labels'>
        <a class='b-label' expr:href='data:post.labels.last.url'>
            <data:post.labels.last.name />
        </a>
    </b:if>

Và chúng ta dùng thẻ if để việt hóa như sau

<b:if cond='data:post.labels'>
    <b:if cond='data:label.name == "giao-dien-blog"'>
        <a class='b-label' expr:href='data:post.labels.last.url'>
            Giao diện blog
        </a>
        <b:elseif cond='data:label.name == "log-ban-hang"' />
        <a class='b-label' expr:href='data:post.labels.last.url'>
            Blog bán hàng
        </a>
        <b:else />
        <a class='b-label' expr:href='data:post.labels.last.url'>
            <data:label.name />
        </a>
    </b:if>
</b:if

Cách lấy 1 label này chúng ta có thẻ áp dụng cho đường dẫn Breadcrumb như: Trang chủ - Label - Tên bài viết

3. Việt hóa cho mục Search Label


<b:if cond='data:blog.searchLabel == "blog"'>
    <p> Blog </p>
    <b:elseif cond='data:blog.searchLabel == "thu-thuat-blog"' />
    <p> Thủ thuật blog </p>
    <b:else />
    <p> <data:blog.searchLabel/> </p> // Mặc định
</b:if>

4. Việt hóa label trong JSON Feed API

Đang update


Trên đây là ví dụ hướng dẫn, còn tùy vào blog của bạn sẽ có thêm css hoặc icon...

Chúc bạn thành công!

[/blog]