[blog]
Đây là một lẫu blogspot trắng đã được rút gọn dùng để thiết kế template blogspot bán hàng, template blog bất động sản, rip giao diện blgospot, convert mẫu giao diện blogspot, giúp bạn học thiết kế theme blogspot.

Mẫu blogspot rút gọn dùng để thiết kế blog

Các bạn tạo mới một blog và xóa tất cả code bên trong đi, copy code này dán vô là lưu lại

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0' name='viewport'/>
 <title>
    <data:blog.title/>
    </title>
    <b:skin><![CDATA[

       /* Chèn Css vào đây */

    ]]></b:skin>
  </head>
  <body>
    <b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'/>
  </body>
</html>Như vậy là bạn đã tạo được một mẫu blogspot trắng tinh rút gọn đơn giản nhất.

Mục đích của nó là để thiết kế website blogspot, rip giao diện blogspot. Mình hay dùng nó để xây dựng và thiết kế mẫu blogspot bán hàng và các mẫu giao diện khác như: bất động sản, landing page cho blogspot.

Admin giaodienblog.net chúc bạn thành công!
[/blog]