[blog]
Chia sẻ mẫu template blogspot trắng tinh dùng để thiết kế, xây dựng cover lại giao diện blogspot. Mình chỉ viết đơn giản để cho các bạn hình dung ra cách xây dựng thiết kế một mẫu blogspot cơ bản nhất của giaodienblog.net

Mẫu template blogspot trắng chuẩn để rip cover


Đây là bộ code chuẩn nhất để bạn dùng nó thiết kế giao diện blogspot bán hàng, giao diện blogspot bất động sản, giao diện blogspot tin tức, mẫu template blogspot.

Cấu trúc cơ bản của một template blogspot:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2'>
  <head>
    <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0' name='viewport'/>
    <title>
      <data:blog.title/>
    </title>
    <b:template-skin>
      <![CDATA[
    body#layout ul{list-style-type:none;list-style:none}
    body#layout ul li{list-style-type:none;list-style:none}
   ]]>
    </b:template-skin>
    <b:skin>
      <![CDATA[

    /* Chèn Css vào đây */

   ]]>
    </b:skin>
  </head>
  <body>

    <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
      Nội dung ở trang chủ viết ở đây
    </b:if>

    <b:if cond='data:blog.searchLabel'>
      Nội dung cho trang search/label/
    </b:if>

    <b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
      Nội dung trang Lỗi 404
    </b:if>

    <b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
      <!-- Tiện ích Blog1 ở đây -->
      <b:section class='main' id='mainpost' showaddelement='yes'>
        
      </b:section>
  </b:if>

  </body>
</html>

Để thiết kế một mẫu giao diện blogspot thì các bạn không thể nào mà bỏ qua thẻ điều kiện if, hoặc if else của blogspot được, nó rất quan trọng.

Trong một mẫu giao diện blog thì nó có các phần như:
- Trang chủ: Nội dung chỉ hiển thị ở trang chủ, các bạn phải dùng thẻ if ở trang chủ là

    <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
      Nội dung ở trang chủ viết ở đây
    </b:if>

- Khác trang chủ bao gồm: Trang tìm kiếm, trang bài viết, trang label...

    <b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
      Nội dung không hiện ở trang chủ viết ở đây
    </b:if>

Như ở trên mình có ghi chú từng phần để các bạn hiểu rõ cách dùng thẻ điều kiện if của blogspot.

Trên đó là ví dụ để các bạn hiểu thêm, vì trong quá trình làm sẽ có nhiều cách khác nhau.

Admin giaodienblog.net chúc bạn thành công!
[/blog]