[blog]

Giaodienblog.net xin chào tất cả các bạn, sau đây mình hướng dẫn các bạn cách lấy toàn bộ data blogspot bất kỳ đơn giản và nhanh nhất, mục đích là lấy toàn bộ bài viết blogspot của người khác về upload lên blogspot của bạn.

Lấy toàn bộ data blogspot


Mình không khuyến khích các bạn làm như vậy, như vậy gọi là ăn cắp dữ liệu của người khác, các bạn nên tự viết sẽ tốt hơn, vì công sức của người ta viết mới được những bài viết như vậy.

Các bạn truy cập vô blogspot bất kỳ cần lấy toàn bộ data bài viết, sau đó dán thêm code này phía sau link trên trình duyệt và nhấn enter để truy cập link.

/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=50

Ví dụ:

https://www.blogcanlaydata.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=50

Sau đó bạn nhấn CTRL + S để lưu nó, nó hiện file name là atom.txt các bạn đổi thành atom .xml và lưu lại, như vậy là xong các bạn chỉ cần upload file vừa lấy lên blogspot của bạn, như vậy là bạn đã lấy tất cả data dữ liệu của blogspot bất kỳ.

Lưu ý: Các bạn thay link cần lấy vào chỗ link bôi đen, và số 50 là số bài viết cần lấy từ 1 -> 50, các bạn thay số cho phù hợp.
[/blog]