[blog]

Thủ thuật blogspot tự động auto random link cho blog, tự động chuyển hướng 1 link hoặc nhiều link cho blogspot, cách làm đơn giản với đoạn code JavaScript được viết bởi giaodienblog.net1. Tự động chuyển hướng đến 1 URL , các bạn copy code dưới dán dưới thẻ mở <head>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
 window.location.href = "link url";
//]]>
</script>

Các bạn thay link URL vào link bên trên. Cách này chuyển hướng ngay lập tức không chờ đợi thời gian.

Để cài đặt một thời gian nào đó rồi mới chuyển hướng các bạn dùng các này. Bác bạn copy code dưới dán dưới thẻ mở <head>

<script type='text/javascript'>
  function delayer(){ window.location = "https://www.abcde.site" }
</script>

Sau đó tìm đến thẻ <body> sửa thành

<body onLoad='setTimeout(&apos;delayer()&apos;, 30000)'>

Trong đó 30000 tức là 30 giây sẽ chuyển hướng, tùy các bạn chỉnh sửa số giây theo yêu cầu

2. Tự động chuyển hướng đến bất kỳ 1 URL nào đó được cài sẵn (Auto Random Link)

Các bạn copy code dưới dán dưới thẻ mở <head>

<script type = 'text/javascript'>
    //<![CDATA[
    (function () {
        setInterval(function () {
            var redSites = [
                "https://link1.blogspot.com",
                "https://link2.blogspot.com",
                "https://link3.blogspot.com",
                "https://link4.blogspot.com",
                "https://link5.blogspot.com"
            ];
            var randomLinks = redSites[Math.floor(Math.random() * redSites.length)];
            window.location = randomLinks
        }, 2000)
    }())
    //]]>
    </script>


Trong đó: 2000 tức là thời gian 2 giây sẽ tự động chuyển hướng random đến link bất kỳ nào đó bên trong.

Một số tính năng nâng cap các bạn có thể kết hợp với thẻ điều kiện của blogspot

[/blog]