Hướng dẫn cài đặt Social Plugins của Zalo cho blogspot

[blog]
Hướng dẫn cài đặt nút Chia sẻ, nút Quan tâm của Zalo lên blogspot, cài đặt Widget ChatWidget Bình luận của Zalo lên blogspot đơn giản nhất.

Hướng dẫn cài đặt Social Plugins của Zalo cho blogspot

5 Ứng dụng của Zalo

Hướng dẫn cài đặt Social Plugins của Zalo cho blogspot


Đầu tiên các bạn truy cập vô link ứng dụng của Zalo: https://developers.zalo.me/docs/social/share

Đối với: Nút Chia sẻ, Nút Quan tâm, Widget Quan tâm, Widget Chat thì chỉ cần có tài khoản Zalo là tạo được.

Còn Widget Bình luận bạn phải tạo AppID cho trang web, blog của các bạn. Cách tạo thì nhấn vô Avatar của các bạn trên góc phải màn hình chọn Thêm ứng dụng mới và làm theo hướng dẫn.

Tất cả 5 ứng dụng bên trên đều có mục tự thiết kế trực tiếp, các bạn chọn kiểu rồi làm theo hướng dẫn của họ là xong cách cài đặt Social Plugins của Zalo cho blogspot.

Nó bao gồm 1 link JavaScript SDK dán trước thẻ đóng </body> và các bạn thêm async='async' vô để khỏi bị cảnh báo PageSpeed Insights.

<script async='async' src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script>

Và 1 mã của từng ứng dụng, các bạn dán vô trong blog tùy vị trí, muốn nó hiển thị ở đâu thì dán vô đó.

Plugin bình luận của Zalo cho blogspot
Plugin bình luận của Zalo cho blogspot


[/blog]