[blog]
Hướng dẫn tạo Sitemap cho blogspot theo danh mục label đẹp, danh mục bài viết sẽ hiển thị theo label mình chọn.

Lang thang trên blog nước ngoài cssmoz thấy họ có chia sẻ 1 Sitemap cho blogspot rất đẹp. 1 bên là mục label để chọn, 1 bên là danh sách bài viết được hiển thị theo label đó.

Demo Sitemap


Hướng dẫn tạo Sitemap cho blogspot theo danh mục label

Nhãn Label và Danh sách bài viết được sắp xếp theo bảng chữ cái.

Các bước thực hiện:

Đầu tiên các bạn vô mục trang tạo 1 trang tên là Sitemap - Sau đó qua mục HTML và copy toàn bộ code bên dưới dán vào đó, sửa lại link https://www.giaodienblog.net thành link blog của các bạn sau đó lưu lại.

Link code: Google Driver

Lưu ý: Các bạn tùy chỉnh CSS cho phù hợp với từng Blog như màu nền, màu văn bản...

[/blog]