Chia sẻ tiện ích liên hệ nằm cố định bên phải blog

[blog]
Mẫu tiện ích liên hệ cho blogspot nằm cố định bên phải blog, các icon sử dụng font-awesome. Phù hợp áp dụng cho các trang blogspot bán hàng, blogspot bất động sản.

Lang thang trên sapo mình thấy tiện ích liên hệ này, share về cho bác nào cần.
Chia sẻ tiện ích liên hệ nằm cố định bên phải blog


Cài đặt các bạn chỉ cần copy toàn bộ code bên dưới dán trước thẻ đóng </body> và lưu lại là xong.

<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"/>

<style>

@media (max-width:767px){.hidden-xs{display:none!important}}

.hot-linkly{position:fixed;right:0;top:150px;z-index:99}

.hot-linkly .bic-load{align-items:center;background:transparent url("https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkZVV4f-6tpUIBvuPX0vMC-NjH8xwdQuqFJPKg_nP17vQiuwyioPEqgIkZUEuFrxYmnaNA6FfqMvjLOfc_ll97rlwiqj0WgffT2OKjRe9wepgf-Mt6oZccLYboNCkGGVzUjNsh6RkTwDNM/s1600/toolbar.png") no-repeat scroll 0 0/100% 100%;display:flex;flex-direction:column;padding:61px 0;width:52px}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem{margin-bottom:10px;width:40px;height:40px}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop{background:#fff none repeat scroll 0 0;border-radius:20px;display:block;height:40px;font-size:14px;text-align:center;width:40px;background-repeat:no-repeat;background-position:center;transition:width 300ms ease-in 0ms;cursor:pointer;position:absolute;right:6px;font-weight:bold;text-decoration:none;color:#82bb4e}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop.hotline:before{content:"\f2a0";font-family:"FontAwesome";font-size:23px;position:absolute;left:12px;top:-1px;font-weight:400}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop.facebook:before{content:"\f09a";font-family:"FontAwesome";font-size:23px;position:absolute;left:11px;top:0;font-weight:400}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop.fanpage:before{content:"\f0e6";font-family:"FontAwesome";font-size:23px;position:absolute;left:11px;top:0;font-weight:400}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop.youtube:before{content:"\f167";font-family:"FontAwesome";font-size:23px;position:absolute;left:11px;top:0;font-weight:400}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop span{visibility:hidden;transition:steps(1,start) 300ms ease-in 0ms}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop:hover{width:auto;display:flex;align-items:center;white-space:nowrap;background-position:left 15px center;padding-left:55px;box-shadow:0 0 2px;padding-right:30px}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop:hover span{visibility:visible}

</style>

<div class="hot-linkly hidden-xs">

 <div class="bic-load">

 <div class="bic-load-tem">

  <a  class="loptop hotline" href="tel:123456789">   

  <span>Hotline</span>

  </a>

 </div>

 <div class="bic-load-tem">

  <a target="_blank"  class="loptop facebook" href="/">   

  <span>Facebook</span>

  </a>

 </div>

 <div class="bic-load-tem">

  <a target="_blank" class="loptop fanpage" href="/">   

  <span>Fanpage</span>

  </a>

 </div>

 <div class="bic-load-tem">

  <a target="_blank" class="loptop youtube" href="/">   

  <span>Kênh Youtube</span>

  </a>

 </div>

 </div>

 <span class="show_hide"></span>

</div>

Để thay đổi icon của font các bạn truy cập vô trang: https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/ và tìm icon thích hợp thay thế vô icon cũ bên trên. Các icon của fontawesome sử dụng ký tự Unicode

Dưới đây là tiện ích nằm bên trái

<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" />

<style>

 @media (max-width:767px){.hidden-xs{display:none!important}}

.hot-linkly{position:fixed;left:0;top:150px;z-index:99}

.hot-linkly .bic-load{align-items:center;background:transparent url("https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvhdrepwd4TNlhi2xuWKmbEQX8Ijuk1FDJYcAmtqTjgtNHghmHfJIyz-3E8-pruoT1h0U6yWX5BS0sQk1-P4m5Qa5TNueOGb36VX6iSLjWhz1SlVhjRDNh0nv4YOLGEmZ6zANJKDUm8cYa/s1600/toolbar.png") no-repeat scroll 0 0/100% 100%;display:flex;flex-direction:column;padding:61px 0;width:52px}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem{margin-bottom:10px;width:40px;height:40px}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop{background:#fff none repeat scroll 0 0;border-radius:20px;display:block;height:40px;font-size:14px;text-align:center;width:40px;background-repeat:no-repeat;background-position:center;transition:width 300ms ease-in 0ms;cursor:pointer;position:absolute;left:6px;font-weight:bold;text-decoration:none;color:#82bb4e}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop.hotline:before{content:"\f2a0";font-family:"FontAwesome";font-size:23px;position:absolute;left:12px;top:-1px;font-weight:400}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop.facebook:before{content:"\f09a";font-family:"FontAwesome";font-size:23px;position:absolute;left:11px;top:0;font-weight:400}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop.fanpage:before{content:"\f0e6";font-family:"FontAwesome";font-size:23px;position:absolute;left:11px;top:0;font-weight:400}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop.youtube:before{content:"\f167";font-family:"FontAwesome";font-size:23px;position:absolute;left:11px;top:0;font-weight:400}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop span{visibility:hidden;transition:steps(1,start) 300ms ease-in 0ms}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop:hover{width:auto;display:flex;align-items:center;white-space:nowrap;background-position:left 15px center;padding-left:55px;box-shadow:0 0 2px;padding-right:30px}

.hot-linkly .bic-load .bic-load-tem .loptop:hover span{visibility:visible}

</style>

<div class="hot-linkly hidden-xs">

    <div class="bic-load">

        <div class="bic-load-tem">

            <a class="loptop hotline" href="tel:123456789">

                <span>Hotline</span>

            </a>

        </div>

        <div class="bic-load-tem">

            <a target="_blank" class="loptop facebook" href="/">

                <span>Facebook</span>

            </a>

        </div>

        <div class="bic-load-tem">

            <a target="_blank" class="loptop fanpage" href="/">

                <span>Fanpage</span>

            </a>

        </div>

        <div class="bic-load-tem">

            <a target="_blank" class="loptop youtube" href="/">

                <span>Kênh Youtube</span>

            </a>

        </div>

    </div>

    <span class="show_hide"></span>

</div>

[/blog]

Bài viết cùng chủ đề: