[giaban]300,000[/giaban]

[link]https://cdn.jsdelivr.net/gh/giaodienblog/demoimages@47c6fa1/collagen-jav.png[/link]

[tomtat]Mẫu giao diện blog bán hàng landing page sản phẩm Viên uống Collagen Nhật Bản Relife Lad Sakura, mẫu được thiết kế sẵn phù hợp làm trang web bán hàng viên uống Collagen Nhật Bản Relife Lad Sakura. [/tomtat]

[chitiet]

Mẫu giao diện blog bán hàng landing page sản phẩm Viên uống Collagen Nhật Bản Relife Lad Sakura, mẫu được thiết kế sẵn phù hợp làm trang web bán hàng viên uống Collagen Nhật Bản Relife Lad Sakura. Phù hợp với các bạn đang bán sản phẩm này chỉ cần thay số điện thoại, địa chỉ form đặt hàng là hoàn thành một trang blog bán hàng.

Một số chi tiết về giao diện blog này:
- Mẫu được code từ năm 2016, hôm nay 15.6 mình mới update lại
- Chi tiết nhiều nên tất cả phải chỉnh sửa trong HTML
- Không có bố cục
- Giao diện chỉ có 1 trang chủ, không có bài viết.

Mẫu chỉ thích hợp cho bạn nào đang bán dòng sản phẩm này, không cần chỉnh sửa nhiều.

[/chitiet]

Giao diện blog landing page sản phẩm Viên uống Collagen

Giao diện blog landing page sản phẩm Viên uống Collagen