[blog]
Hướng dẫn thiết kế mẫu giao diện blogspot đơn giản đầy đủ tính năng và các chức năng của tiện ích. Bài này mình sẽ hướng dẫn từng bước để hoàn thiện 1 mẫu giao diện tin tức cơ bản.

Bài 1 thiết kế giao diện blogger

Để trong qua trình thiết kế nhanh thì mình sử dụng sẵn thư viện là: Bootstrap, Font awesome, Jquery.

Mình sẽ xây dựng và thiết kế một mẫu và bố cục như trong hình trên.

Các bước trong bài đầu tiên như sau:

Bước 1: Tạo một blog mới
Bước 2: Copy giao diện trắng dán vô, nhấn định dạng lại cho gọn và lưu lại.
Bước 3: Xong bài đầu tiên, bài sau chúng ta sẽ thêm thư viện và thiết kế bố cục như hình trên.


[/blog]