[blog]
Bài này mình hướng dẫn viết CSS cho bố cục của blog, sắp xếp cho đẹp.

Bài 10 Viết CSS cho bố cục


Đầu tiện các bạn tìm thẻ <b:template-skin> trong giao diện HTML

Các bạn thêm tiếp CSS bên dưới vô trong thẻ <b:template-skin>

body#layout header{float:left;width:100%;clear:both}

body#layout main{float:left;width:100%;clear:both}

body#layout footer{float:left;width:100%;clear:both}

body#layout main .col-lg-8{float:left;width:60%}

body#layout main .col-lg-4{float:left;width:40%}

body#layout footer .col-sm-4{float:left;width: 33.333%}

Giải thích, viết CSS cho bố cục thì tương tự như CSS cho HTML của giao diện. Trước CSS cần viết chúng ta thêm body#layout phía trước như ví dụ trên là được.

3 mục Footer để thêm được tiện ích các bạn làm tương tự như thanh Sidebar của bài trước. Chỉ cần thêm HTML bên dưới vô nó là hiển thị mục thêm tiện ích

<b:section id='id' showaddelement='yes'  maxwidgets='1' name = 'name' >

</b:section>

Tiếp theo công việc của các bạn là thêm Bộ meta chuẩn seo, kiểm tra tối ưu lại theme, thiếu gì thì bổ sung thêm.

Mình xin kết thúc Series 10 bài hướng dẫn thiết kế giao diện tin tức.

[/blog]