Giao diện blog giới thiệu bán hàng sản phẩm Mật Ong
Giao diện blog giới thiệu bán hàng sản phẩm Mật Ong
[link]https://cdn.jsdelivr.net/gh/giaodienblog/img@114ec73/mat-ong-home.png[/link]

[giaban]350,000[/giaban]

[tomtat]Giới thiệu mẫu giao diện blog bán hàng ít sản phẩm kết hợp landing page giới thiệu sản phẩm, phù hợp làm trang web bán hàng ít sản phẩm vừa có thể làm trang landing page giới thiệu sản phẩm của bạn đến khách hàng. [/tomtat]

[chitiet]

Giới thiệu mẫu giao diện blog bán hàng mật ong ít sản phẩm kết hợp landing page giới thiệu sản phẩm có giỏ hàng, phù hợp làm trang web bán hàng ít sản phẩm vừa có thể làm trang landing page giới thiệu sản phẩm của bạn đến khách hàng.

Thiết kế cực phù hợp với site giới thiệu sản phẩm, bán hàng ít sản phẩm landing page.
Mục giới thiệu thiết kế thêm popup video link từ youtube.

Đây là giao diện blog phù hợp để làm trang blog bán hàng mật ong, hoặc phù hợp với các mặt hàng ít sản phẩm.

Giao diện được thiết kế đầy đủ như: Giỏ hàng, tin tức, banner, slider...

Bố cục được thiết kế đầy đủ theo từng mục, người dùng dễ dàng chỉnh sửa.

Giao diện blog giới thiệu bán hàng sản phẩm Mật Ong

Giao diện blog giới thiệu bán hàng sản phẩm Mật Ong

Layout sử dụng Version 3
Widget sử dụng Version 2

Giỏ hàng tích hợp thư viện Simplate Cart mới nhất dễ dang chỉnh sửa thao tác.

Giao diện blog giới thiệu bán hàng sản phẩm Mật Ong

Thông tin đơn hàng được gửi trực tiếp về Gmail của các bạn.

Bạn nào đang cần tìm một mẫu giao diện blog bán hàng đơn giản, kết hợp landing page thì có thể tham khảo mẫu này. Rất phù hợp làm trang web bán hàng có vài sản phẩm, mẫu blog bán hàng mật ông, landing page bán hàng mật ong, các sản phẩm về mật ong, giao diện blog cho mật ong.[/chitiet]